MS26C (2/6) - PABX (with CLID)


MS26C е телефонна система идеална за малки офиси, които търсят елегантност и функционалност на разумна цена.

Поддържа FSK стандарт за показване номера на повикващия. Допълнително има възможност за приемане и изпращане на SMS съобщения.

2 линии/6 абоната фиксиран капацитет
Поддържа FSK стандарт за показване номера на повикващия
Позволява приемане и изпращане на SMS през фиксирани мрежи
Повече от 100 възможности за настройка включително маршрутизиране към по-евтини оператори
Лесно програмиране чрез телефон или компютър
Дистанционно програмиране
Може да се използва със всеки DP/DTMF телефон или КАРЕЛ системен телефон
Детекция за обръщане на поляритет и 16 Khz таксуващи импулси
Вграден факс маршрутизатор
Вграден сериен компютърен интерфейс за принтер
Вътрешен генератор на мелодия
Външен музикален интерфейс
Стандартен интерфейс за домофон и ел. брава

Функции за вътрешните абонати
Набиране с личен код от всеки пост
Автоматично набиране
Музика при изчакване
Прехвърляне на разговор при сигнал заето
Обратно позвъняване
Пренасочване на разговор
Задържане на разговор за консултация
Паркиране/продължаване на разговор
Групово позвъняване
Прехвърляне на разговор
Подслушване
Секретарски функции
Конференция
Не ме безпокойте
Отваряне на ел. брава
Обаждане от домофон
Вътрешен пост за спешни обаждания
Функция следвай ме
Функция следвай ме - дистанционно
Работа със слушалки
Автоматично излизане на външна линия
Намеса в разговор
Повторно избиране на последния номер
Автоматичен/избирателен достъп до външна линия
Прекъсване на външна линия
Връзка между две външни линии
Трансфер на външна линия
Маркиране на лични разговори, водени по външните линии чрез двуцифрен код.
Оповестяване
Паралелни постове
Защита с парола за набиране
Функция напомняне
Дитанционен достъп до външна линия
Бързо набиране
Следене на нощен пазач
Клип и SMS
Идентификация на повикващия (FSK)
Изписване номера на повикващия на обикновенни и системни телефони
Изписване името на повикващия на обикновенните телефони (само за вътрешните обаждания)
Изпращане/приемане на SMS
Автоматично изпращане на SMS
Хотелски Функции
Наблюдение на стаите
Лимитиране на разговорите
Функция събуждане по телефона
Функции на серийния порт
Списък на разговорите
Различни филтри за показване на информацията за разговорите
Детекция на таксуващи импулси 16 Khz
Детекция обръщане на поляритета
Цена на импулс
Времеви и тарифни таблици
Системни функции
Автоматично задържане на линията
Вградена вътрешна диагностика
Задаване на различни права при повикване
Забрана за набиране с определен префикс
Ограничаване времето на разговорите
Прехвърляне на обаждането
Обратно редуване на линиите
Автоматични ежедневни функции
DISA - директно набиране на вътрешен номер
Характерно звънене
Отклоняване на външните обаждания
Факс маршрутизатор
Маршрутизиране към по-евтини оператори
Групиране за достъп до външни линии
Функция за проверка типа на външните линии
Музика при изчакване - вградена и от външен източник
Нощен режим
Паралелни оператори
Списък на параметрите
РВХ групи
Резервно захранване
Програмиране на часовите зони
Дистанционно пограмиране
Дефиниране на позвъняването
Проверка за грешки в системата
Системен администратор
Междуградски/Международни кодове
Тонално/импулсно набиране

NET-CM - Прави комуникацията по производителна и икономична чрез обработка на разговорите и праща статистически данни на компютър от мрежата.
NET-CONSOLE (CTI) – Включва контролни и управляващи функции на компютрите във вашата локална мрежа. Позволява на потребителите на компютри да програмират и следят всички системни параметри и да осъществяват разговори през компютрите си.
GSM гетуей – Намаля разходите за телефон като прехвърля GSM разговорите към GSM мрежата.
Системни телефони и DSS Конзоли – Специални телефони и DSS конзоли, които помагат на потребителите да достигнат по-лесно до възможностите на системните телефони.
Резервно захранване на батерии – Алтернатива на стандартното захранване, но със презареждащи се батерии
Домофон – Позволява разговор с посетители и лесно отваряне на ел. брава с набиране на определен код.
Мини принтер – Съхранява информация за всички изходящи обаждания с цел контрол на разходите.

    Капацитет:
        2 линии/6 абоната фиксиран капацитет
    Интерфейс на линията:
        Тонално и импулсно набиране на вътрешните абонати
    Интерфейс на абонатите:
        Максимално съпротивление на окабеляването за вътрешните линии - 1200 ома, включително апарата.
    Захранване:
        230 волта, 50 Hz захранващ адаптор; Възможност за резервно захранване
    Консумация:
        7W (в режим stand-by)
    Околна среда:
        0°C до 40°C; 20% до 80% влажност
    Размери:
        25x5x28 см
    Тегло:
        0,8 кг (без захранващия адаптор)