MS26S (2/6) - PABX


MS26S е телефонна система, която предоставя нови възможности за нуждите на малките офиси. MS26S е лесна и ценово ефективна система, която ви свързва със света.

2 линии / 6 абоната фиксиран капацитет
Поддържа всички стандартни функции като пренасочване на разговор, бързо набиране, напомняща функция и т.н. 
Лесно програмиране през телефон
Отдалечено програмиране
Може да се използва със всеки DP/DTMF телефон или КАРЕЛ системен телефон
Вграден факс маршрутизатор
Стандартен интерфейс за домофон и ел. брава

Функции за вътрешните абонати
Автоматично набиране
Музика при изчакване
Обратно позвъняване
Пренасочване на разговор
Задържане на разговор за консултация
Паркиране/продължаване на разговор
Групово позвъняване
Прехвърляне на разговор
Подслушване
Конференция
Не ме безпокойте
Отваряне на ел. брава
Обаждане от домофон
Функция следвай ме
Намеса в разговор
Повторно избиране на последния номер
Автоматичен/избирателен достъп до външна линия
Прекъсване на външна линия
Връзка между две външни линии
Защита с парола за набиране
Функция напомняне
Бързо набиране
Функции на серийния порт
Списък на разговорите
Различни филтри за показване на информацията за разговорите
Детекция на таксуващи импулси 16 Khz
Детекция обръщане на поляритета
Цена на импулс
Времеви и тарифни таблици
Системни функции
Вградена вътрешна диагностика
Задаване на различни права при повикване
Забрана за набиране с определен префикс
Ограничаване времето на разговорите
DISA - директно набиране на вътрешен номер
Характерно звънене
Отклоняване на външните обаждания
Факс маршрутизатор
Групиране за достъп до външни линии
Функция за проверка типа на външните линии
Музика при изчакване - вградена и от външен източник
Нощен режим
Паралелни оператори
Резервно захранване
Дистанционно пограмиране
Дефиниране на позвъняването
Системен администратор
Междуградски/Международни кодове
Тонално/импулсно набиране

NET-CM - Прави комуникацията по производителна и икономична чрез обработка на разговорите и праща статистически данни на компютър от мрежата.
GSM гетуей – Намаля разходите за телефон като прехвърля GSM разговорите към GSM мрежата.
Системен телефон – Специален телефон, който предлага възможност за лесен достъп до функциите на телефонната система.
Резервно захранване на батерии – Алтернатива на стандартното захранване, но със презареждащи се батерии.
Домофон – Позволява разговор с посетители и лесно отваряне на ел. брава с набиране на определен код.
Мини принтер – Съхранява информация за всички изходящи обаждания с цел контрол на разходите.

    Капацитет:
        2 линии / 6 абоната фиксиран капацитет
   Интерфейс на линията:
        Тонално и импулсно набиране на вътрешните абонати
    Интерфейс на абонатите:
        Максимално съпротивление на окабеляването за вътрешните линии - 1200 ома, включително апарата.
    Захранване:
        230 волта, 50 Hz захранващ адаптор; Възможност за резервно захранване
    Консумация:
        5W (Stand-by)
    Околна среда:
        0°C до 40°C; 20% до 80% влажност
    Размери:
        25x5x28 cm
    Тегло:
        0,8 kg (без захранващия адаптор)