DS200M (0/0) - Digital PABX


DS200 сериите телефонни системи осигуряват гъвкава, надеждна, удобна и ценово ефективна комуникационна платформа, богата на възможности и готова да посрещне нуждите на корпорациите.

Completely modular with 9 slots up to 144 ports capacity
Интерфейси с аналогови, ISDN BRI, ISDN PRI, E&M, PLC, E1-R2, TWT, LB или VoIP линии от входящата страна и аналогови, ISDN, цифрови, безжични и IP абонати от страна на изходящите линии
Отворена цифрова системна архитектура
Разпределена структура с няколко процесора, които управляват цялата функционалност
Мрежова връзка през QSIG.Фиксирани и гъвкави номерационни планове и също широко използваните възможности на телефонните централи, като CLIP, ARS, права при маршрутизация, ограничения при маршрутизация, LCR, връщане на позвъняването и прехвърляне на позвъняването се поддържат от тази мрежа.
Дистанционно управление през IP базирана мрежа като LAN, WAN или Интернет
Лесно програмиране чрез телефон или компютър
Компютърно базирана поддръжка през IDEA софтуер
Богат асортимент от функции като LCR/ARS/, опции за хотел, гъвкаво номериране и дистанционно програмиране
Разширени възможности за таксуване чрез детекция на таксуващи ипулси и обръщане на поляритет, лимитирано отчитане и тарифни таблици
Интегриран VoIP маршрутизатор, поддържащ комуникационен протокол по H323 и SIP стандарти и G711, G729 (A&B Laws)
Поддръжка на видео конференции и бързи мрежови приложения
Съобразена с изискванията за свързване към периферни устройства като Телефонен секретар, DECT телефон, факс и модем.

Функции за вътрешните абонати
Набиране с личен код от всеки пост
Автоматично набиране
Музика при изчакване
Прехвърляне на разговор при сигнал заето
Обратно позвъняване
Пренасочване на разговор
Задържане на разговор за консултация
Паркиране/продължаване на разговор
Групово позвъняване
Прехвърляне на разговор
Подслушване
Секретарски функции
Конференция
Не ме безпокойте
Отваряне на ел. брава
Обаждане от домофон
Вътрешен пост за спешни обаждания
Функция следвай ме
Функция следвай ме - дистанционно
Работа със слушалки
Автоматично излизане на външна линия
Намеса в разговор
Повторно избиране на последния номер
Автоматичен/избирателен достъп до външна линия
Прекъсване на външна линия
Връзка между две външни линии
Прекъсване на линията
Трансфер на външна линия
Маркиране на лични разговори, водени по външните линии чрез двуцифрен код.
Оповестяване
Паралелни постове
Защита с парола за набиране
Функция напомняне
Дитанционен достъп до външна линия
Бързо набиране
Регулиране силата на звука
Следене на нощен пазач
Изписване номера на повикващия на обикновенни и системни телефони
Хотелски Функции
Регистрация при влизане и излизане
Забрана на достъпа до хотелските стаи
Статус на хотелските стаи
Насрещно обаждане
Чакащи съобщения
Състояние на мини бар
Различно таксуване на персонала и клиентите
Наблюдение на стаите
Лимитиране на разговорите
Функция събуждане по телефона
Функции на серийния порт
Списък на разговорите
Различни филтри за показване на информацията за разговорите
Детекция на таксуващи импулси 16 Khz
Детекция обръщане на поляритета
Цена на импулс
Времеви и тарифни таблици
Системни функции
Автоматично задържане на линията
Вградена вътрешна диагностика
Задаване на различни права при повикване
Забрана за набиране с определен префикс
Ограничаване времето на разговорите
Прехвърляне на обаждането
Обратно редуване на линиите
Автоматични ежедневни функции
DISA - директно набиране на вътрешен номер
Характерно звънене
Обратно редуване на операторите
Отклоняване на външните обаждания
Гъвкави системни кодове
Гъвкаво номериране на абонатите
Маршрутизиране към по-евтини оператори
Групиране за достъп до външни линии
Функция за проверка типа на външните линии
Музика при изчакване
Нощен режим
РВХ групи
Резервно захранване
Програмиране на часовите зони
Дистанционно пограмиране
Дефиниране на позвъняването
Проверка за грешки в системата
Системен администратор
Междуградски/Международни кодове
Тонално/импулсно набиране
Маршрутизация на връзката
Програмируеми системни тонове
Поддръжка на QSIC
Поддръжка на горещи линии
Резервиране на захранването и процесорният модул
Дистанционен достъп през IP или модем
Проверка на повредите (локално и дистанционно)
ISDN функции
Различни начини за таксуване (AOC_S.AOC_D.AOC_E)
Пренасочване на разговор
Информация за повикващата линия (CLIP)
Ограничение на информацията за повикващата линия (CLIR)
Чакащи обаждания
Прехвърляне на обаждането при сигнал заето (CCBS)
Прехвърляне на обаждането при липса на отговор (CCNR)
Информация за свързаната линия (COLP)
Ограничение на информацията за свързаната линия (COLR)
Директно набиране на вътрешните абонати (DDI)
Предаване на DDI номерата
Безусловно прехвърляне на обаждането
Паркиране на обаждането
MSN номерация
Конфигуриране Point-To-Multipoint
Конфигуриране Point-To-Point

Автоматичен разводач и гласова поща - Автоматично прехвърля входящите обаждания към вътрешните абонати с помощта на записани съобщения и позволява изпращане/приемане на съобщения за всичките вътрешни абонати и външни повикващи.
NET-CM - Прави комуникацията по производителна и икономична чрез обработка на разговорите и праща статистически данни на компютър от мрежата.
NET-CONSOLE (CTI) – Включва контролни и управляващи функции на компютрите във вашата локална мрежа. Позволява на потребителите на компютри да програмират и следят всички системни параметри и да осъществяват разговори през компютрите си.
LAN адаптор - Позволява връзка към компютърна мрежа.
GSM гетуей – Намаля разходите за телефон като прехвърля GSM разговорите към GSM мрежата.
Системни телефони и DSS Конзоли – Специални телефони и DSS конзоли, които помагат на потребителите да достигнат по-лесно до възможностите на системните телефони.
Цифров мултиплексор - Мултиплесира шината за данни към системните телефони.
Релеен блок - Директно прехвърля външните линии към избрани вътрешни абонати при отпадане на захранването
MDF предпазител - Предпазва системата от повреди причинени от високо напрежение.

Максимален капацитет :
144 порта (в единичен рак),
Различни по капацитет разширителни модули:
EX200 (8/0)
Analog Line Module
EX200 (8+/0) Analog Line Module (with CLID)
EX200 (8+/0)-FSK
FSK Expansion Module
EX200 (8+/0)-DTMF
DTMF Expansion Module
EX200 (0/16)
Analog Extension Module
EX200 (0/16C)
Analog Extension Module (with CLID)
EX200 (0/8U)
Digital Extension Module
EX200 (0/16U)
Digital Extension Module
EX200 (0/8LB)
Local Battery (RDTT) Extension Module
EX200 (0/8S0)
ISDN BRA Extension Module
EX200 (8 T0/0)
ISDN BRA Line Module
EX200 (1S2/0)
ISDN PRA Line Module
EX200 (1R2/0)
Digital R2 Line Module
EX200 (4E&M/0)
E&M Line Module
EX200 (8E&M/0)
E&M Line Module
EX200 (4TWT/0)
TWT Line Module
EX200 (4VoIP/0) VOIP Gateway Module
EX200 (16VoIP/0) VOIP Gateway Module
Контрол:
Записване на програмната конфигурация
Максимален брой връзки - 71000 обаждания на час
Разпределена структура с няколко процесора
Повишена системна сигурност
Поддръжка на Hot Slot
Три нива на защита от пренапрежение/ток
Превключване:
TDM/PCM (A-law)
Захранване:
230 волта, 50 Hz захранващ адаптор; Възможност за резервно захранване
Консумация:
20-140 W / рак
Интерфейс на абонатите :
Station loop 1800/2500 Ohms including set
Hybrid usage of up to 30 FT20 or LT200 feature phones with standard phones
-48 VDC захранване
Optional Advanced facilities like
  - CLID generation,
  - Генериране на таксуващи импулси
  - Автоматична настройка на нивата
  - Автоматична проверка на линиите
  -Обръщане на поляритета
S0 интерфейс поддържащ Euro ISDN
Двупроводни системни телефони
-40 VDC захранване на ISDN и цифровите абонати
H323 съвместим IP интерфейс
Интерфейс на линията:
Тонално и импулсно набиране на вътрешните абонати
CLID детекция( опция )
12/16 KHz детекция на таксуващи импулси
Детекция обръщане на поляритета
T0 интерфейс поддържащ Euro ISDN
S2 интерфейс поддържащ Euro ISDN
E&M with DP/DTMF, 2/4 wires and ANI support with R1 signalling
TWT with DP or R2 signalling
Интерфейс за връзка със захранващата линия
E1-R2 with pulse or DC loop signalling
VOIP поддържащ H323 и SIP протоколи и G711, G729 (A & B laws) алгоритми
GSM гетуей
Power Failure Transfer Stations (опция)
Други интерфейси:
PC(мрежа или единичен компютър), RS232, 2 външни релеи, външна музика
Околна среда:
0°C до 40°C; 20% до 80% влажност
Размери:
45,5x34x30 см
Тегло:
13-22 кг