MS224 (0/0) - PABX


MS224 е по-голяма модулна система, но в същото време на приемлива цена за средните и големи организации, като осигурява бърз и лесен достъп до множество възможности за разширение на функционалността.

Completely modular with 14 slots up to 224 ports capacity (4-28 lines, 12-200 extensions)
Разширение с 4-линии/12-абоната и 16-абоната модули
Повече от 100 възможности за програмиране включително маршрутизиране към по-евтини оператори
Гъвкав план за номериране на абонатите
Лесно програмиране чрез телефон или компютър
Дистанционно пограмиране
Богат асортимент от аксесоари включително различни системни телефони
Детекция за обръщане на поляритет и 16 Khz таксуващи импулси
Вградена резервна батерия
Вграден факс маршрутизатор
Вграден сериен интерфейс за принтер
Вътрешен генератор на мелодия
Външен музикален интерфейс
Стандартен интерфейс за домофон и ел. Брава

Функции за вътрешните абонати
Набиране с личен код от всеки пост
Автоматично набиране
Музика при изчакване
Прехвърляне на разговор при сигнал заето
Обратно позвъняване
Пренасочване на разговор
Задържане на разговор за консултация
Паркиране/продължаване на разговор
Групово позвъняване
Прехвърляне на разговор
Подслушване
Секретарски функции
Конференция
Не ме безпокойте
Отваряне на ел. брава
Обаждане от домофон
Вътрешен пост за спешни обаждания
Функция следвай ме
Функция следвай ме - дистанционно
Работа със слушалки
Автоматично излизане на външна линия
Намеса в разговор
Повторно избиране на последния номер
Автоматичен/избирателен достъп до външна линия
Прекъсване на външна линия
Връзка между две външни линии
Трансфер на външна линия
Маркиране на лични разговори, водени по външните линии чрез двуцифрен код.
Оповестяване
Паралелни постове
Защита с парола за набиране
Функция напомняне
Дитанционен достъп до външна линия
Бързо набиране
Регулиране силата на звука
Следене на нощен пазач
Изписване номера на повикващия на системния телефон
Хотелски Функции
Регистрация при влизане и излизане
Забрана на достъпа до хотелските стаи
Статус на хотелските стаи
Насрещно обаждане
Наблюдение на стаите
Лимитиране на разговорите
Функция събуждане по телефона
Функции на серийния порт
Списък на разговорите
Различни филтри за показване на информацията за разговорите
Детекция на таксуващи импулси 16 Khz
Детекция обръщане на поляритета
Цена на импулс
Времеви и тарифни таблици
Системни функции
Автоматично задържане на линията
Вградена вътрешна диагностика
Задаване на различни права при повикване
Забрана за набиране с определен префикс
Ограничаване времето на разговорите
Прехвърляне на обаждането
Обратно редуване на линиите
Автоматични ежедневни функции
DISA - директно набиране на вътрешен номер
Характерно звънене
Отклоняване на външните обаждания
Факс маршрутизатор
Гъвкави системни кодове
Гъвкаво номериране на абонатите
Маршрутизиране към по-евтини оператори
Групиране за достъп до външни линии
Функция за проверка типа на външните линии
Музика при изчакване - вградена и от външен източник
Нощен режим
Паралелни оператори
Списък на параметрите
РВХ групи
Резервно захранване
Програмиране на часовите зони
Дистанционно пограмиране
Дефиниране на позвъняването
Проверка за грешки в системата
Системен администратор
Междуградски/Международни кодове
Тонално/импулсно набиране

Автоматичен разводач и гласова поща - Автоматично прехвърля входящите обаждания към вътрешните абонати с помощта на записани съобщения и позволява изпращане/приемане на съобщения за всичките вътрешни абонати и външни повикващи.
NET-CM - Прави комуникацията по производителна и икономична чрез обработка на разговорите и праща статистически данни на компютър от мрежата.
NET-CONSOLE (CTI) – Включва контролни и управляващи функции на компютрите във вашата локална мрежа. Позволява на потребителите на компютри да програмират и следят всички системни параметри и да осъществяват разговори през компютрите си.
GSM гетуей – Намаля разходите за телефон като прехвърля GSM разговорите към GSM мрежата.
CLID модул - Поддържа и двата стандарта  FSK и DTMF за изписване информация за повикващия  на операторските конзоли, системните телефони и таксуващият софтуер, пристигаща по аналоговите линии.
Системни телефони и DSS Конзоли – Специални телефони и DSS конзоли, които помагат на потребителите да достигнат по-лесно до възможностите на системните телефони.
ISDN адаптор - Позволява свързването на ISDN BRI (TO) линии към MS224 системата. Всички абонати могат да се възползват от основните и спомагателни услуги на ISDN.
Домофон – Позволява разговор с посетители и лесно отваряне на ел. брава с набиране на определен код.
Блок DTMF приемници - Увеличава броя DTMF приемници, с което се увеличава броя на едновременните обаждания обработвани от системата.
Релеен блок - Директно прехвърля външните линии към избрани вътрешни абонати при отпадане на захранването.

    Капацитет:    
        224 порта (Макс.) 4-28 линии, 12-200 абоната
        14 Slots for 4/12 or 0/16 Expansion Boards
    Интерфейс на линията:
        Тонално и импулсно набиране на вътрешните абонати
    Extension Interface:
        Максимално съпротивление на окабеляването за вътрешните линии - 1200 ома, включително апарата.
    Захранване:
        230 волта, 50 Hz захранващ адаптор; Вградено резервно захранване
    Консумация:
        15-95W
    Околна среда:
        0°C до 40°C; 20% до 80% влажност
    Размери:
        57x32x30 см
    Тегло:
        20 кг (Макс.)