NET-CM26S/38S - Call Record Listing Interface


NET-CM26S/38S води статистика за проведените разговори, до която имате достъп от всеки компютър в мрежата.

  Основна информация

Позволява трансфер на статистически данни от MS26S, MS26C, MS38S, MS38-ISDN телефонни системи до всеки компютър в мрежата
Осигурява различни доклади и статистически данни за проведените разговори и разходи
Може да се инсталира на няколко компютъра в мрежата като само един потребител може да е в системата по едно и също време

  Възможности

Осигурява достъп до детайли по проведените разговори като час, дата, продължителност, набран номер, информация за повикващия, абонат започнал/прекратил разговора, заета линия, разход и статус на разговора
Статистическа информация за проведените разговори и разходи