NET-CON128 - Net Console Interface


NET-CON128 включва контролни и управляващи функции на компютрите във вашата локална мрежа. С NET-CON128 потребителите могат да програмират и следят всички системни параметри и в същото време да провеждат разговори през компютрите си..

Интегрира компютър с MS128  телефонна система
Може да се инсталира в TCP/IP мрежа за достъп на няколко потребители едновременно

Таксуване на обажданията чрез компютър
Следене на всички линии и вътрешни абонати плюс състоянието на стаите за хотелски приложения
Достъп до гласовата поща в системата
Променяеми менюта
Лесно набиране с едно натискане от личен телефонен указател
Опция за 3,7,15 или 31 потребителя в същата мрежа, единствено чрез издаването на софтуерни лицензи