NET-CM+CON38S - CRL & Net Console Interface

NET-CM+CON38S е пакет от  NET-CON38S и  NET-CM38S.

Интегрира компютър с MS26C, MS38S и MS38-ISDN телефонни системи
Позволява трансфер на статистически данни от MS26C, MS38S и MS38-ISDN телефонни системи до всеки компютър в мрежата
Осигурява различни доклади и статистически данни за проведените разговори и разходи
Може да се инсталира в TCP/IP мрежа за достъп на няколко Net Console потребители и един Net-CM потребител.

Таксуване на обажданията чрез компютър
Следене на всички линии и вътрешни абонати плюс състоянието на стаите за хотелски приложения
Достъп до гласовата поща в системата
Променяеми менюта
Лесно набиране с едно натискане от личен телефонен указател
Опция за 3,7,15 или 31 Net Console потребителя в същата мрежа, единствено чрез издаването на софтуерни лицензи
Осигурява достъп до детайли по проведените разговори като час, дата, продължителност, набран номер, информация за повикващия, абонат започнал/прекратил разговора, заета линия, разход и статус на разговора
Статистическа информация за проведените разговори и разходи