NET-CM+CON224 - CRL & Net Console Interface

NET-CM+CON224 е пакет от NET-CON224 и NET-CM224.

Интегрира компютър с MS224 телефонна система
Позволява трансфер на статистически данни от MS224 телефонна система до всеки компютър в мрежата
Осигурява различни доклади и статистически данни за проведените разговори и разходи
Може да се инсталира в TCP/IP мрежа за достъп на няколко Net Console потребители и един Net-CM потребител.

Таксуване на обажданията чрез компютър
Следене на всички линии и вътрешни абонати плюс състоянието на стаите за хотелски приложения
Достъп до гласовата поща в системата
Променяеми менюта
Лесно набиране с едно натискане от личен телефонен указател
Опция за 3,7,15 или 31 Net Console  потребителя в същата мрежа, единствено чрез издаването на софтуерни лицензи
Осигурява достъп до детайли по проведените разговори като час, дата, продължителност, набран номер, информация за повикващия, абонат започнал/прекратил разговора, заета линия, разход и статус на разговора
Статистическа информация за проведените разговори и разходи