EVM128S - Auto Attendant & Voice Mail

EVM128S е интегриран автоматичен разводач и гласова поща за MS128 телефонна система.

Автоматичният разводач посреща входящите обаждания и помага, чрез предварително записани съобщения, да се достигне до определен абонат. Това спестява време и намалява разходите.

Чрез устройството за гласова поща могат да се получават и оставят гласови съобщения от и до други абонати, а също и от външни телефони. Могат да се записват и изходящи разговори, когато е необходимо.

4 канала за възпроизвеждане и 4 канала за записване
2 минути време за съобщение за състоянието на системата
4 минути време за съобщение на разводача , което може да бъде разширено до 6 или 8 минути, чрез разширителен модул EVM-FL.

34 минути време за запис на гласова поща, което може да бъде увеличено до 68, 102, 136 или 170 минути, чрез разширителни модули EVM-DL.