EVM48S - Auto Attendant

EVM48S е интегриран автоматичен разводач за MS48S телефонна система. Той посреща входящите обаждания и помага, чрез предварително записани съобщения, да се достигне до определен абонат. Това спестява време и намалява разходите.

Като опция към EVM48S може да се добави и устройство за гласова поща, чрез което могат да се получават и оставят гласови съобщения от и до други абонати, а също и от външни телефони. Могат да се записват и изходящи разговори, когато е необходимо.

2 канала за възпроизвеждане и записване
2 минути време за съобщение на разводача , което може да бъде разширено до 4 или 6 минути, чрез разширителен модул EVM-FL.
Интеграция на гласова поща, чрез EVM-DL разширителен модул. Всеки модул има 34 минути време за запис. Могат да се използват най-много 3 разширителни модула EVM-DL и чрез тях се достига максимален капацитет от 102 минути време за запис.