GT-SMS - GSM SMS Server

Чрез GT-SMS компютърните потребители ще могат да изпращат и получават SMS (кратки съобщения) и CBM (Cell Broadcast Message) през  GT10 / GT20 GSM гетуей.

Комуникира с всяка e-mail програма, която използва POP3 или SMTP протоколи (например MS Outlook, Eudora и т.н.)
Поддържа неограничен брой потребители от мрежата
Позволява различни нива за потребителите (например можеш да получаваш, но не можеш да изпращаш съобщения)
Промяна максималната дължина на съобщение