OP48 - Feature Phone


Разширен BDP за показване състоянието на всички линии и абонати, както и системните функции
Бутони със специална функция (задържане, трансфер, flash, автоматично избиране, повторно избиране, съобщение)
Бутони за настройка на звука (функция "свободни ръце", регулиране силата на звука за функцията "свободни ръце")
Функция "свободни ръце" (опция)
Може да се използва с всяка телефонна система от MS серията, с изключение на MS26S