ST20 - Digital Phone


Напълно цифров двупроводен системен телефон
2x20 или 4x20 символен LCD дисплей с менюта за настройка и експлоатация
Бутони със специална функция (информация, телефонна книга, меню, park, трансфер и повторно избиране)
16 програмируеми като бутони за бързо набиране с двойна памет или като функционални бутони с двуцветни светодиоди
Бутони за настройка на звука (функция "свободни ръце", без звук, регулиране силата на звука за функцията "свободни ръце")
Multi-purpose menu keys
Изход за слушалки
Телефонен указател с 70 номера
Изписване на номера и името върху LCD дисплея при провеждане на разговор
Разширено търсене в телефонния указател
Функция "свободни ръце"
Iris Explorer, a TAPI compatible PC interface for CTI
Едновременно провеждане на 3 разговора
Два различни вътрешни номера
Показване на състоянието за всяка от свързаните линии или абонати, чрез двуцветни диоди
Може да се използва с всяка телефонна система от DS серията