HR06 - Transfer Relay Unit

HR06 директно прехвърля външните линии към избрани вътрешни абонати при отпадане на захранването.

Поддържа 6 линии
Може да се използва с MS224 телефонна система