HR08 - Transfer Relay Unit

HR08 директно прехвърля външните линии към избрани вътрешни абонати при отпадане на захранването.

Поддържа 8 линии
Може да се използва с DS сериите телефонни системи