IA12 - ISDN Adaptor

IA12 Позволява свързването на ISDN BRI (T0) линии към MS48S, MS128 и MS224 системи.

Осигурява интерфейс между ISDN мрежа и телефонната система и в двата режима (point-to-point и point-to-multipoint)
Поддържа много Euro-ISDN функции, включително КЛИП, COLP и AOC
Euro-ISDN (DSS1) съвместимост
Конвертира 1 ISDN BRI (T0) линия на два аналогови канала
Конвертира 2 ISDN BRI (T0) линии на четири аналогови канала, чрез допълнителен разширител EXP-IA12
Максимално 5 ISDN BRI (T0) линии могат да се конвертират на 10 аналогови линии със 3 бр.модули IA12 и 2 бр. Разширители EXP-IA12
Може да се използва с MS48S, MS128 и MS224 телефонни системи