SPBASE - Protection Unit

SPBASE служи за защита на системата от утечки при 220 волта променливо напрежение и високо напрежение, идващо от линиите и remote extensions.

Protects 4 lines or remote extensions which can be expanded by multiples of 4 via SPEXP add-on boards.
Може да се използва с всяка телефонна система от MS и DS сериите