DY01 - Doorphone


Чрез DY01 можете да говорите с посетителите преди да отворите електронната брава.

Може да се използва с всяка телефонна система от MS серията, с изключение на MS48-ISDN