FPBASE - Filter & Protection Unit

FPBASE служи за защита на системата от високо напрежение, идващо през линиите и remote extensions.

Допълнително FPBASE има филтри против AM радио интерференция.

Protects 4 lines or remote extensions which can be expanded by multiples of 4 via FPEXP add-on boards
Може да се използва с всяка телефонна система от MS и DS сериите