KT200 - Data Multiplexer

KT200  мултиплексира шината за данни към системните телефони, свързани към телефонна система от DS серията.

Мултиплексира 1 линия за данни към 8 линии за данни
Isolated outputs
Светодиоди за състоянието на всеки порт
Може да се използва с всяка телефонна система от DS серията