FUSE10 - MDF Fuse Module

FUSE10 предпазва системата от повреди причинени от високо напрежение.

10 чифтов модул, включващ 220 волта 100 мА Т-тип предпазители
Инсталира се на MDF модулите за връзка