DY26 - Doorphone


Чрез DY26 можете да говорите с посетителите преди да отворите електронната брава.

Може да се използва с MS48-ISDN телефонна система