ETH200 - Ethernet Adaptor

ETH200 е LAN адапторна карта, с която можете да свържете телефонна система от DS200 сериите към TCP/IP мрежа.

Дистанционно управление и програмиране през IP базирана мрежа