RL04 - Relay Unit

Като отговор на разтящото търсене за автоматизация на дома и офиса, RL04 предлага 4 допълнителни релеи, всички се контролират и програмират през телефонни системи от серията MS, с изключение на MS 26S.

Два RL04 могат да се използват заедно, за да се увеличи броя на релеите до 8