DSS10 - Add-On Modules


Допълнителни модули за FT10
Програмируеми като бутони за бързо набиране с двойна памет или като функционални бутони с двуцветни светодиоди  (16 бутона за DSS10-16 и 28 бутона за DSS10-28)
Разширен BDP за показване състоянието на всички линии и абонати, страница по страница до 70 порта (само за DSS10-16)