DSS20 - Add-On Modules


Допълнителни модули за FT20
Програмируеми като бутони за бързо набиране с двойна памет или като функционални бутони с двуцветни светодиоди  (за DSS20-28)
Разширен BDP за показване състоянието на всички линии и абонати, страница по страница до 70 порта (само за DSS20-00)