DSS40 & DSS80 - Add-On Modules


Допълнителни модули за LT48 и OP48
Програмируеми като бутони за бързо набиране с двойна памет или като функционални бутони с двуцветни светодиоди  (40 бутона за DSS40 и 80 бутона за DSS80)
Разширен BDP за показване състоянието на всички линии и абонати, страница по страница до 70 порта (само за DSS40)