DSS200E - Add-On Module


Допълнителен модул за LT200
40 програмируеми бутони за бързо набиране с двойна памет или функционални бутони с двуцветни светодиоди
Разширен BDP за показване състоянието на всички линии и абонати, страница по страница (с 100 порта на страница)